torsdag 24 juli 2008

Hernandez Satyricon


Hernandez Satyricon
av Los Bros Hernandez

"Hernandez Satyricon" är det sista albumet som samlar originalomgången av Love and Rockets-serietidningen, och det innehåller "resten". Längre sammanhängande berättelser har fått egna album, där bara en av bröderna (omväxlande Gilbert och Jaime) har varit representerad. De berättelserna har från början varit följetonger i tidningen, som samtidigt måste ha innehållit lite allt möjligt annat. I "Hernandez Satyricon" samlas allt som inte passade in i de tidigare albumen, och även den tredje brodern Mario har med ett par serier. Detta påminner alltså en hel del om de tidigaste samlingsalbumen, som också bestod av kortare serier. Det finns bl.a. serier som Jaime och Gilbert har gjort om varandras karaktärer, fler exeperiment med olika stilar och en massa illustrationer från almanackor, T-shirts etc. Väldigt osammanhängande alltså, men vad gör det? Man vill ju att det ska vara komplett.

Love and Rockets gavs ut i 50 nummer mellan 1981 och 1996, och det är de tidningarna som är samlade i dessa femton seriealbumen. Men det tog inte slut för det. Både Gilbert och Jaime Hernandez fortsatte att göra serier, och 2001 kom Love and Rockets tillbaka. Mer för mig att läsa alltså. :)

Love and Rockets:
1. "Music For Mechanics"
2. "Chelo's Burden" (Och här med.)
3. "Las Mujeres Perdidas"
4. "Tears From Heaven" (Och här.)
5. "The House of Raging Women"
6. "Duck Feet"
7. "The Death of Speedy"
8. "Blood of Palomar"
9. "Flies On the Ceiling"
10. "Love and Rockets X"
11. "Wigwam Bam" (Och här.)
12. "Poison River"
13. "Chester Square"
14. "Luba Conquers the World"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar