fredag 31 oktober 2008

Berlin: City of Stones


Berlin: City of Stones
av Jason Lutes

Den här månaden hade vi seriealbumstema i läsecirkeln. Ja, det var min tur att föreslå böcker, hurså? Eftersom serier för det mesta inte tar så lång tid att läsa så valde vi att läsa två titlar. "Berlin: City of Stones" var den ena. Den som fick ett mer ljummet mottagande. Det var inte så lätt att se skillnad på folk, och då blir ju förstås berättelsen lidande. Alltså, de flesta karaktärerna ser helt olika ut, men det är några som jag inte är helt säker på. Det här är en komplicerad historia där man följer massor av människor som är bosatta i Berlin. Tiden är september 1928 till maj 1929, med några tillbakablickar. I centrum har vi den konststuderande Marthe och journalisten Kurt. De möts på tåget, när Marthe kommer till Berlin för första gången.

Marthe får en del vänner på konstskolan, och några av dessa får man läsa mer om. Kurts uppdrag för en av Berlins otaliga tidningar avhandlas också. Man har lagt märke till att Tyskland verkar hålla på med en militär upprustning, trots att man inte har lov till det efter kriget.

Folk från olika politiska grupperingar drabbar ofta samman på gatorna. Kommunister och nationalsocialister är bittra fiender. Också inom familjer kan man ha vitt skilda åsikter, vilket förstås leder till osämja.

"Berlin: City of Stones" är en vältecknad serie som det måste ligga väldigt mycket research bakom. Berättelsen är väldigt intressant, men jag blir inte så engagerad i personerna som jag borde bli. Men detta är bara första delen i en trilogi om Berlin under Weimarrepubliken. Det kan mycket väl hända att helheten blir större än summan av de olika delarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar