lördag 3 mars 2007

The Reading Group


The Reading Group
av Elizabeth Noble

"The Reading Group" var den senaste boken vi läste i min bokcirkel. Lite kul att läsa om en bokcirkel i en bokcirkel. När det gällde den här boken fick vi användning för nästan hela betygsskalan. Det var ingen som tyckte att den var så dålig att den fick nån etta, men alla betyg mellan 2 och 5 gavs. Själv tyckte jag inte att den var särskilt bra. Den handlar om en bokcirkel bestående av fem engelska kvinnor, alla med sina problem. En har en notorisk otrogen man som hon älskar, medan hennes bästa vän har den perfekte maken, det är bara det att hon inte älskar honom. En har problem med sin dotter, en annan kan inte få barn och en tredje vet inte om hon verkligen borde låta sin mycket senildementa mamma flytta till ett hem. Problemet jag har med boken är att jag har väldigt svårt att komma ihåg vem som är vem. Det är som om de är sina problem, snarare än att de har egna personligheter. ("Susan, vem var nu det? Just det, hon med mamman!")

Berättelsen sträcker sig över ett år (januari-december) och varje kapitel inleds med baksidestexten till månadens bokval och sedan är det deras bokdiskussion. Särskilt i början får man inte veta vem som säger vad under diskussionen, och det tycker jag är lite synd. Det kanske ska visa hur åsikter kastas fram lite huller om buller under bokcirkelsträffen, men man hade ju kanske kunnat få lära sig nåt mer om de olika karaktärerna. Fast det här blir bättre efter några månader. Då får man vet mer vem som tycker vad, och ibland t.o.m. vem som har valt boken. (Det kunde ju också varit intressant att få veta det om alla böckerna.) Efter bokcirkelsdiskussionen handlar kapitlet om vad som händer de olika karaktärerna under resten av månaden. Mest de fyra "viktigaste" i bokcirkeln, den femte är det lite mindre om. Ibland är det även om vad någon annan gör, men för det mesta är männen och barnen (särskilt barnen) ganska anonyma, bortsett från den vuxna dottern som en av bokcirkelsmedlemmarna har en del problem med.

Ja ja, jag fick ju ett par boktips i alla fall. Även om diskussionerna ibland avslöjade lite för mycket av vad som händer i böckerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar